subvisual

2023. 3

  3.  2(목)

   개강

  3.  3(금)~8(수)

   수강과목 확인 및 변경 

  3.  13(월)~17(금)

   종합시험 기간

  3.  25(토)

   외국어시험

  3.  30(목)

   수강과목 취소 마감

2023. 4

  4.  7(금)

   부활절휴가

  4.  14(금)

   박사학위 청구논문 제출승인서 및 심사위원 추천 마감    

  4.  14(금)

   종합시험 결과 제출 마감  

  4.  18(화) 

   개교기념일 

2023. 5

  5.  15(월)

   석사학위 청구논문 제출승인서 및 심사위원 추천 마감

  5.  19(금)

   휴학원서 제출 마감 

 2023. 6

  6.  15(목)~21(수)

   학기말시험

  6.  16(금)

   석사, 박사학위 청구논문 최종심사 보고 마감

  6.  22(목)

   여름방학 시작

  6.  30(금)

   학기말성적 제출 마감

2023. 7

  7.  1(토)~7. 5(수) 

   학기말성적 확인기간

  7.  7(금)

   석사, 박사학위 완성논문 제출 마감

  7. 26(수)~8.9(수)

   2023년 2학기 휴, 복학 신청

2023. 8

  8.  18(금)~22(화)

   신입생 및 재학생 수강신청

  8.  22(화)

   하계졸업일

  8.  23(수)

   신입생 입학식 및 오리엔테이션

2023. 9

  9.  1(금)

   개강

  9.  4(월)~7(목)

   수강과목 확인 및 변경

  9.  11(월)~15(금)

   종합시험 기간

  9.  23(토)

   외국어시험 

  9.  27(수) 

   수강과목 취소 마감 

2023. 10

  10.  16(월)

   종합시험 결과 제출 마감 

 

  10.  16(월) 

   박사학위 청구논문 제출승인서 및 심사위원 추천 마감

2023. 11

  11.  15(수)

   석사학위 청구논문 제출승인서 및 심사위원 추천 마감

  11.  17(금)

   휴학원서 제출 마감

2023. 12

  12. 15(금)~21(목)

   학기말시험

  12.  18(월)

   석사, 박사학위 청구논문 최종심사 보고 마감

  12.  22(금)

   겨울방학 시작

  12.  29(금)

   학기말성적 제출 마감

  12. 30(토)~1.3(수)

   학기말성적 확인기간

2024. 1

  1.  8(월)

   석사, 박사학위 완성논문 제출 마감

  1.  25(목)~2. 8(목)

   2024년 1학기 휴, 복학 신청 기간

2024. 2 

  2.  16(금)~20(화)

   신입생 및 재학생 수강신청

  2.  20(화)

   제61회 학위수여식

  2.  21(수)

   입학식, 입학축복미사